BEHEERSOFTWARE

Dit zijn oplossingen voor de besturing van de terminals of beheereenheden die op de computer/gegevensconcentrator zijn aangesloten. Alle versies beheren ruim 65.000 gebruikers.

Enige resultaat