Top-technologie verdient de beste zorgen. Daarom vertrouwt FAAC de kwaliteit van zijn producten toe aan zijn verkoopsnetwerk : goed opgeleid personeel die steeds op de hoogte is van de evolutie van onze producten en zo aan al uw eisen qua installatie en onderhoud en service kan beantwoorden. Technologie en excellente service, steeds te uwer beschikking, ook voor een eenvoudig advies.

U zoekt een specialist die u de juiste oplossing biedt ?

Klik op deze link voor een professionele installateur in uw omgeving om samen volgens. uw eisen te werken naar een oplossing.

U bent op zoek naar technische ondersteuning voor uw product ?

Contacteer uw vertrouwde installateur telkens u technische ondersteuning nodig heeft. Niemand beter dan hij kent uw installatie, en weet hoe te helpen voor toekomstige interventies en het zoeken van de juiste onderdelen.

Voor een nog snellere interventie, hou uw factuur bij de hand. Daarop staat precies vermeld welke automatisering u heeft gekocht, of beter nog geef het model- en serienummer op die u kan terugvinden op het identificatieplaatje van uw motor.

Zo beschikt uw installateur over alle gegevens die hem toelaat de interventie of herstelling op de beste manier voor te bereiden.

Wat te vragen aan uw installateur eens de installatie is afgewerkt ?

De gebruikershandleiding en onderhoudsvoorschriften evenals de conformiteitsverklaring.

U wenst een nieuwe zender aan te kopen ?

Indien u een bijkomende zender wenst voor uw bestaande installatie, vraag dit dan rechtstreeks aan uw installateur. U kan eveneens de programmatie ervan aanleren.

 Hoe lang en aan welke garantievoorwaarden zijn uw aangekochte producten onderworpen ?

De FAAC producten hebben een garantie naargelang het type aandrijving.

De FAAC T-Mode buismotoren en alle aandrijvingen voor rolluiken, screens en luiken hebben een garantie van 5 jaar.

Alle overige aandrijvingen, accessoires inbegrepen, hebben een garantie van 24 maanden, vanaf de datum van installatie (volgens uw factuur of ontvangstbewijs waarop de installatie staat beschreven).

De installateur, garandeert de goede kwaliteit van de indienststelling van het product, en kan u eventueel voorstellen de garantie met één jaar extra te verlengen, m.a.w. tot 36 maanden (volgens de verkoopsvoorwaarden).

Tips voor een goed onderhoud.

Het onderhoud van FAAC producten vereist een paar eenvoudige voorzorgsmaatregelen.

De eigenaar is verantwoordelijk voor regelmatig nazicht volgens het onderhoudsschema.

De installateur moet u op de hoogte brengen van de wettelijke eisen van de norm en u het onderhoudsboekje bezorgen (volgens hetgeen overeengekomen werd voor de installatie) die alle gegevens m.b.t. de installatie, datum en het doel van elke interventie bevatten.

In geval van verlies van de brochure , moet de installateur een afschrift te verstrekken.